PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W PABIANICACH - PROSIMY O KOMENTARZ!

Otrzymaliśmy do zaopiniowania tekst projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Pabianic
Działania związane z przygotowaniem programu i jego realizacją prowadzi obecnie Schronisko dla zwierząt w Pabianicac
Ponieważ tekst czyta się dość ciężko z uwagi na rozrzucenie zapisów dotyczących niektórych zadań oraz małą przejrzystość układu dokumentu to zapisy zawarte w projekcie wypunktowaliśmy poniżej.
Prosimy mieszkańców miasta Pabianic o komentarz do tej propozycji. Według ustawy o ochronie zwierząt formalną opinię o projekcie programu składają organizacje społeczne działające na rzecz zwierząt na obszarze gminy, powiatowy lekarz weterynarii oraz koła łowieckie. Aby nasza opinia była jak najpełniejsza, chcemy zapytać mieszkańców Pabianic co sądzą o przedstawionych propozycjach, abyśmy mogli zawrzeć w naszej opinii jak najpełniejsze wnioski - nie tylko nasze, ale i ogółu mieszkańców Pabianic, którzy interesują się tematem opieki nad zwierzętami.
Napiszcie w komentarzach jakie są wasze wrażenia z lektury założeń programu.
Z racji zajmowania się przez naszą organizację przede wszystkim kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi najbardziej interesują nas Wasze uwagi dotyczące opieki nad kotami.
STRESZCZENIE ZAPISÓW PROJEKTU:
🔴 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE „w przypadku zaistnienia konieczności” będą umieszczane w Wojtyszkach.
🔴 PSY odłowione, bez opieki, odebrane właścicielom będą umieszczane w Schronisku dla zwierząt w Pabianicach.
🔴 KOTY WOLNO ŻYJĄCE:
🔹 tym, które uległy wypadkowi, do chwili odzyskania sprawności, opiekę zapewnia Gabinet Weterynaryjny Paulina Dąbrowska, z siedzibą w Dobroniu; w czasie leczenia i rekonwalescencji koty będą przebywały w Schronisku w Pabianicach lub w Gabinecie w Dobroniu
🔹 sterylizacja/kastracja (z wyłączeniem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwala na wykonanie zabiegu) – zabiegi wykonuje lekarz weterynarii „w Gabinecie” Weterynaryjnym Paulina Dąbrowska, z siedzibą w Dobroniu
🔹 odrobaczanie – NIE PODANO KTO I GDZIE WYKONUJE ZABIEGI
🔹 leczenie „w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się popularnych chorób typu koci katar i panleukopenia”- NIE PODANO KTO I GDZIE WYKONUJE ZABIEGI
🔹 odłowione koty wymagające leczenia oraz koty, które uległy wypadkowi, po zakończeniu leczenia będą wypuszczane do naturalnego miejsca bytowania; opcjonalnie - koty po wypadkach, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną umieszczone w Schronisku
🔹 dokarmianie w okresie zimowym, na terenie przebywania kotów, prowadzone przez zarejestrowanych społecznych opiekunów, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem/zarządcą terenu
🔹 zapewnienie opieki kotom poszkodowanym w wypadkach losowych - NIE OKREŚLONO FORM POMOCY
🔴 PSY I KOTY, których właściciele są pod opieką Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach będą sterylizowane/kastrowane, a psy także czipowane na koszt Miasta
🔹 sterylizacje/kastracje wykonuje lekarz weterynarii „w Gabinecie” Weterynaryjnym Paulina Dąbrowska, z siedzibą w Dobroniu
🔹 czipowanie psów – NIE PODANO KTO I GDZIE WYKONUJE ZABIEGI
🔴 ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH:
🔹 odławianie jest stałe, prowadzone przez firmę P.H.U. Sandra – Wojciech Stolarczyk z Pabianic
🔹 odłowione zwierzęta, których właściciela nie ustalono po 14 dniach zostaną zakwalifikowane do adopcji i wysterylizowane/wykastrowane
🔴 „DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM WŁAŚCICIELI, m.in. dla zwierząt bezdomnych przebywających w Schronisku, mogą być prowadzone przy współpracy z wolontariuszami, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz społecznymi opiekunami wolno żyjących kotów. Obejmować będą propagowanie strony internetowej oraz fanpage’u Schroniska przez, m.in. udostępnianie postów z fanpage’u Schroniska. Każde działanie w ramach pomocy przy szukaniu domów dla bezdomnych zwierząt musi być zgłoszone i zaakceptowane przez Kierownika Schroniska.”
🔴 USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW – wykonywane są jedynie w uzasadnionych przypadkach, przez lekarza weterynarii w Schronisku w Pabianicach.
🔴 ZWIERZĘTA RANNE W ZDARZENIACH DROGOWYCH
🔹 mają zapewnioną całodobową opiekę weterynaryjną w Gabinecie Weterynaryjny Paulina Dąbrowska, z siedzibą w Dobroniu, a po ustabilizowaniu stanu zdrowia będą przewiezione do Schroniska w Pabianicach „bądź innego miejsca właściwego dla danego gatunku, z którym Miasto posiada zawartą umowę” - NIE DOPRECYZOWANO O JAKIE MIEJSCE/MIEJSCA CHODZI
🔹 koszty opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych ponosi Miasto, zwierząt właścicielskich – właściciel
🔹 właściciele, zarządcy, administratorzy nieruchomości zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia terenów przed wydostaniem się, bądź wtargnięciem zwierząt na teren nieruchomości
🔴 NIEODPŁATNE ZNAKOWANIE PSÓW PRZEZ CZIPOWANIE
🔹 dotyczy psów właścicielskich, zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach
🔹 dotyczy psów przebywających w Schronisku w Pabianicach przed ich wydaniem nowemu właścicielowi
🔹 dane o oznakowanych zwierzętach są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFEANIMAL
🔹 Wszczepienie „czipa” wykonywane jest przez lekarza weterynarii w Schronisku w Pabianicach, bądź w Gabinecie Weterynaryjnym Paulina Dąbrowska z siedzibą w Dobroniu.
🔹 W przypadku utraty psa oznakowanego lub jego zbycia dotychczasowy właściciel jest zobowiązany do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Pabianicach o zaistniałej zmianie celem dokonania korekty w prowadzonej przez urząd bazie.
🔴 Zasady realizacji Programu oraz druki określi Zarządzenie które zostanie wydane po zatwierdzeniu Programu - NIE PODANO KTO WYDA WSPOMNIANE ZARZĄDZENIE I W JAKIM KONKRETNIE TERMINIE
🔴 ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE:
🔹 w sprawie zwierząt bezdomnych, zbłąkanych, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz niewłaściwego traktowania zwierząt przyjmuje Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Pabianicach, ul. Partyzancka 110, pod numerem telefonu: 42 227-08-50 lub 519-326-270 oraz Straż Miejska, ul. Narutowicza 33, nr. tel. 986,
🔹 w sprawie zwierząt gospodarskich przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4, pod numerem telefonu: 42 22-54-628 oraz Straż Miejska.

 

LUB WYSŁANIE MAILA NA: MIAUCZYKOTEK@VIVA.ORG.PL