2 lutego 2020 - DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM ❤️

"Największe szczęście to urodzić się dobrym" J.W Goethe. Słowa te dedykujemy wspaniałym ludziom z: Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne "Nasz Park". "Miauczykotek" otrzymał paczkę, w której była karma dla naszych kotów. Jest to piękny przykład, że można czynić dobro, tak bezinteresownie- DZIĘKUJEMY!