ulotki od "Drukarni TŻ" Sp. z o.o. z Wrocławia

"Drukarnia TŻ" Sp. z o.o. z Wrocławia zasponsorowała nam 16.000 ulotek! :-)))))

Otrzymaliśmy od nich też piękne projekty dwóch ulotek.
Pierwsza ulotka dotyczy konieczności sterylizacji zwierząt i mamy nadzieję, że dzięki niej wzrośnie świadomość i liczba sterylizowanych zwierząt.
Druga dotyczy 1% z podatku, który mamy możliwość zbierać, i który w całości przeznaczamy na walkę z bezdomnością wśród zwierząt.
Pięknie dziękujemy za tak ogromną i owocną formę pomocy!

Dziękujemy też Mai Klonowskiej za umożliwienie skorzystania z "ogólnopolskiego plakatu o sterylizacjach" jej autorstwa.