Pracowity rok 2017!

 • Wolontariuszki Grupy włączyły się – podobnie jak w ubiegłych latach – w miejski program kastracji kotów wolno żyjących. W ramach tych działań skierowano do zabiegów ok. 90 zwierząt z terenu miasta Pabianic. Praca obejmowała: organizowanie odławiania, transport, przetrzymywanie w DT Grupy kotów po zabiegach, a także udostępnianie środków transportu, klatek-łapek, transporterów oraz klatek do przetrzymywania zwierząt po zabiegach osobom prywatnym biorącym udział w programie.

 • Odebrano ok. 1.000 telefonicznych zgłoszeń dotyczących interwencji w sprawach zwierząt oraz porad dotyczących opieki nad kotami domowymi i wolno żyjącymi.

 • Wykonałyśmy ok. 80 własnych interwencji na terenie miasta i gminy Pabianice.

 • Wspieramy leczenie i adopcje kotów ratowanych przez mieszkańców Pabianic, Łasku i okolicznych gmin. Wyadoptowano w ten sposób ok. 40 kociąt. Kocice z tego typu interwencji kierowane są do kastracji i zwykle pozostają na stałe w miejscu interwencji.

 • Wykonano i wydano na teren miasta Pabianice 8 styropianowych budek dla kotów. W przypadku osiedli Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej kierowaliśmy sprawy do Zarządów Spółdzielni, które niekiedy wykonywały domki drewniane; część wcześniej wystawionych i nowych budek zaopatrzyliśmy w wyściółkę (słoma).

 • Wolontariuszki Miauczykotka nadal prowadziły zbiórkę publiczną jako komitet społeczny „Przyjaciele Miauczykotka” (zbiórka permanentna nr 2014/1912/KS), natomiast jako Grupa prowadziłyśmy zbiórkę żywności, żwirku, słomy do budek i akcesoriów dla kotów oraz zbiórkę plastikowych nakrętek w szkołach i przedszkolach w Pabianicach i sąsiednich gminach.

 • Okazjonalnie wydawałyśmy karmę ze zbiórek lub darów karmicielkom kotów w Pabianicach – łącznie ok. 30 kg mokrej i ok. 120 kg karmy suchej dla kotów.

 • Finasowaliśmy lub współfinansowaliśmy leczenie 5 kotów właścicielskich – osób w trudnej sytuacji materialnej lub osób, które adoptowały od nas koty, u których w krótkim czasie po adopcji wystąpiły problemy zdrowotne.

 • Stałą opieką obejmujemy koty wolno żyjące na osiedlu Salwy na Piaskach w Pabianicach (w 2018 r. – 23 osobniki) oraz przy Jana Pawła II 24 (5 osobników).

 • Grupa opiniuje programy opieki nad zwierzętami w Mieście Pabianice, Gminie Pabianice i Gminie Ksawerów.

 • Wolontariuszki Miauczykotka, członkowie Stowarzyszenia Nowoczesność dla Rozwoju oraz osoby niezrzeszone współtworzyły grupę nieformalną „Frodo kroczy do domu” i po raz drugi realizowały projekt w ramach programu „Grant na lepszy start” pt. „Starzy i młodzi razem dla zwierząt.” na terenie gminy Pabianice. Projekt powstał z inicjatywy Miauczykotka, rozliczało go Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju.
  Rezultaty twarde:

- Dotarcie z informacją o możliwości kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich w gminie Pabianice poprzez ulotki (1.ooo szt.), plakaty (50 szt.) i banery (38 szt.) do ok. 1000 osób w gminie Pabianice - materiały informacyjne rozmieszczono w przestrzeni publicznej wszystkich 23 miejscowości Gminy Pabianice.

- Włączenie ok. 10 nowych osób (młodzieży) do pracy na rzecz bezdomnych zwierząt w Gminie poprzez zorganizowanie zespołowej edukacji mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami, kastracji, znakowania, organizowania akcji plakatowych/ulotkowych w przestrzeni publicznej itp. - udział wzięło 9cioro młodzieży zamieszkującej w gminie Pabianice i gminie Dłutów; 6cioro z nich zadeklarowało chęć udziału w kolejnych projektach pro-zwierzęcych na terenie gminy Pabianice, zgłaszając kilka konkretnych propozycji działań na 2018 r.

- Przeprowadzenie bezpośrednich rozmów nt problemu bezdomności zwierząt w gminie i możliwości jej zapobiegania jakie daje gminny program opieki nad zwierzętami z mieszkańcami 50 gospodarstw domowych, ok. 15 członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawienie problematyki na 3 zebraniach wiejskich (uczestniczyło ok. 35-40 mieszkańców) i w 4 klasach dwóch szkół podstawowych na terenie gminy (ok. 80 uczniów; omówienie problemu bezdomności i jej zapobiegania oraz zachęta do przekazania ulotek i przeprowadzenia rozmów z rodzicami w domach) oraz w LO w Pabianicach (rozmowy indywidualne młodej wolontariuszki z rówieśnikami - mieszkańcami gminy Pabianice)

 

 • Miauczykotek działał w ramach Pabianickiej Sieci Wolontariatu skupiającej koordynatorów szkolnych kół wolontariatu oraz organizacji pozarządowych Pabianic i okolic występując m.in. na targach wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach.

 • Przygotowałyśmy i obsłużyłyśmy stoiska Miauczykotka podczas 8 imprez otwartych i/lub plenerowych. Podczas imprez prowadzono rozmowy z odwiedzającymi stoisko oraz zajęcia z dziećmi, promowano adopcje kotów, poszukiwano współpracowników, zbierano dary rzeczowe i finansowe (zbiórka publiczna 2014/1912/KS) oraz prowadzono sprzedaż bezpośrednią na rzecz Miauczykotka. Zorganizowaliśmy ponadto podczas Dnia Kota pogadankę w Przedszkolu Miejskim nr 10, pogadankę z warsztatem tworzenia kukiełki „Kocham koty” w Przedszkolu Miejskim nr 8 oraz warsztat budowy tekturowych domków dla kotów w Placówce Wsparcia Dziennego „Junior” w Pabianicach.

 • W lokalu użytkowym Miauczykotka prowadzono letni dom tymczasowy oraz zimowy warsztat wykonujący styropianowe budki dla kotów. W roku 2017 nie podjęto działań remontowych, ale planowane są ona na kolejny rok – samodzielnie lub ze wsparciem zewnętrznym (o ile uda się je pozyskać).

 • Od co najmniej 3 lat zwracamy uwagę Prezydenta i samorządu miasta Pabianic na fakt, że nie jest realizowany zapis ustawy o ochronie zwierząt mówiący o zapewnieniu miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku, a konkretnie brak miejsca dla kotów w schronisku w Pabianicach. W związku z bezowocnością dotychczasowych prób (opinie do rocznych programów, wystąpienie na posiedzeniu komisji Rady Miasta, bezpośrednie rozmowy z Prezydentem, wizyta z Prezydentem Pabianic w kociarni w Łodzi, publikacje w prasie lokalnej) zredagowałyśmy petycję w tej sprawie, którą od połowy października 2017 podpisują mieszkańcy Pabianic. Zakończenie zbierania podpisów planowane jest na koniec stycznia 2018. Po tym terminie petycja zostanie przedłożona Prezydentowi Pabianic.

 • Stale współpracujemy z lokalną prasą – ogłoszenia o adopcjach i interwencjach.