POMYŚL ZANIM ADOPTUJESZ ZWIERZĘ


Adoptując zwierzę należy podpisać KARTĘ ADOPCYJNĄ, gdzie zobowiązujesz się powiadomić Fundację, gdy podopieczny ucieknie, zginie lub umrze.


Zwierzę ZAWSZE wraca do Fundacji, gdy rezygnujemy z jego posiadania.

Podopieczny musi mieć zapewnioną opiekę weterynaryjną, szczepienia, kastrację. Fundacja ma prawo do informacji o jego stanie.

W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW FUNDACJA MA PRAWO ŻĄDAĆ ODDANIA ZWIERZAKA!