8 wrzesień 2010 - podsumowanie sierpnia


Niestety jesteśmy nadal na minusie - dług na 1089,96 zł.

W sierpniu wysterylizowaliśmy kolejne 6 kotek.
Mamy nadzieję, że po wakacjach zła passa się w końcu odwróci.
Życzylibyśmy sobie mniej leczenia, więcej adopcji i więcej sterylizacji!