26 sierpień 2010 - braciszek pogryzionego z ul. Nawrockiego


Ania złapała dzisiaj braciszka i matkę pogryzionego.
Braciszek pojechał do tego samego domu tymczasowego, a mama do lecznicy, gdzie na koszt Ani została wysterylizowana.