14 luty 2012 - Podziękowania...

"Ludzi można podzielić na dwie kategorie:
miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los"
Oscar Wilde


Na pewno do tych pierwszych możemy zaliczyć studentów z SKNOP (Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody) działające przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Koło to prócz prac naukowych i badawczych czynnie wspiera akcje poświęcone podopiecznym łódzkich schronisk i Fundacji.
Ci młodzi ludzie, z przewodniczącą Anną Bednarek przeprowadzili zbiórkę karmy dla naszych zwierzaków.
Dzięki dobrym sercom studentów i pracowników udało się uzbierać dobrą karmę.

Bardzo dziękujemy za pomoc, zwłaszcza teraz w zimie jest nieoceniona, często ratująca życie naszym bezdomnym kociakom.
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: wspaniale, że młodzi ludzie są wrażliwi i chcą pomagać.
Są przykładem do naśladowania.
Dziękujemy!